Lược sử thị trường Bất động sản Việt Nam

sotdatlan1

Lược sử thị trường Bất động sản Việt Nam

Các giai đoạn thăng trầm của thị trường bất động sản cho thấy xu thế tăng trưởng lên, xuống của thị trường cùng chiều với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Trong đó, thị trường chịu sự tác động mạnh mẽ từ 3 yếu tố:

1 – Quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng đô thị;

2 – Hệ thống chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng;

3 – Hệ thống pháp luật, chính sách kinh tế thông qua quá trình điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Ngược lại, các giai đoạn thị trường bất động sản “Sốt nóng” hoặc “Đóng băng” đều tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế, các doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng, các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản và người tiêu dùng.

sotdatlan1
hanhiet1
20032006tramlang
20072008sotdatlan3
20092013
20142018
2019nay

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh